ZSZ - Zintegrowany System Zarządzania, działający już od 1995 roku.
Zarządzanie firmą w warunkach gospodarki rynkowej jest trudne gdyż wymaga od kadry kierowniczej podejmowania szybkich decyzji, mających niejednokrotnie strategiczne znaczenie dla firmy. Czynnikiem ułatwiającym podejmowanie takich decyzji jest dysponowanie rzetelną informacją o stanie przedsiębiorstwa, która może być dostarczona przez odpowiednio skonstruowany system informatyczny.
Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) został zaprojektowany i wykonany z myślą o zaspokojeniu potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Ale jest skalowalny i może wspomagać pracę całego przedsiębiorstwa, odrębnego działu lub pojedynczej komórki organizacyjnej.
Moduły dopasowane do Twoich potrzeb
System składa się z wielu modułów programowych opartych na wspólnej bazie danych. Poszczególne moduły mogą pracować autonomicznie, a także stanowić elementy systemu zintegrowanego, pracującego w czasie rzeczywistym - informacja jest wprowadzana do systemu tylko raz w miejscu jej powstawania i wyprowadzana (po przetworzeniu) do miejsc jej bezpośredniego wykorzystania. Modularna budowa systemu umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta, przez co unika się nadmiarowości i zbędnych kosztów.
ZSZ działa w wersji sieciowej w środowisku MS WINDOWS. Platforma sprzętowa musi spełniać wymagania związane z przeznaczeniem systemu.
KONTAKT
Centrala: 32 720 95 48 E-mail: serwis@sekom.pl Tel: 32 720 94 82


PUPI Sekom Sp. z o.o. | ul. Barbary 21A/45 | 40-053 Katowice | Polska
Copyrights 2005 - 2007 PUPI SEKOM | Terms of use | Mapa strony |Projekt i wykonanie: Jacek Radosz