SERVICE SUPPORT-CARNEGIE
Program obsługi zleceń SERVICE SUPPORT-CARNEGIE jest wygodnym i praktycznym narzędziem, niezbędnym w każdej firmie prowadzącej działalność usługową w trybie outsourcingowym. Program umożliwia kontrolowanie realizacji zleceń oraz ich rozliczania z klientem i własnym działem finansowym.
Jak to działa?
W szczególny sposób nasz program sprawdza się przy realizacji umów kontraktowych.
Każde zgłoszenie posiada swój unikalny numer. Dodatkowo rejestruje kolejno: numery zgłoszeniowe użytkownika, właściciela i zlecającego.
Program służy do kontrolowania realizacji zlecenia w oparciu o zasady określone w umowie pomiędzy ‘partnerami’. Słowo ‘partner’ określa każdego uczestnika umowy outsourcingowej. Partnerstwo, jest pierwszą fundamentalną zasadą jaka określają taką organizację współpracy. Polega ona, w skrócie, na tym że pracownicy obu firm znają od wewnątrz zasady funkcjonowania partnerskiej firmy, znają jej organizację i konkretnych pracowników. Na codzień, przepływ bieżących informacji następuje pomiędzy pracownikami tych firm, bez udziału kierownictw wyższych szczebli.

Do tej pory, umowy pomiędzy przedsiębiorstwami, firmami, czy zakładami produkcyjnymi miały charakter transakcyjny - określona cena za wykonanie określonych zadań. Dzisiaj jest to już niewystarczające. Kontrahenci oczekują od usługodawców czegoś więcej – oczekują ubezpieczenia w formie zabezpieczenia. Oprócz konkretnych usług, oczekują zabezpieczenia swojego funkcjonowania, takiego jakiego nie dają im firmy ubezpieczeniowe.

Jak działa taki układ partnerski. Każdy można sobie wyobrazić dwubiegunowy układ współpracy partnerskiej.

W praktyce najczęściej jednak spotykamy się z outsourcingiem czterobiegunowym, w układzie 2+2. Dwie globalne firmy zawierają ze sobą umowę, dotyczącą długoterminowego realizowania określonych usług. Realizację tego kontraktu, strona usługodawcza podzleca lokalnym partnerom, którzy na miejscu realizują zadania w lokalizacjach strony usługobiorczej. Jeśliby na dwóch górnych rogach kwadratu umieścić obu globalnych kontrahentów, a pod nimi odpowiednio lokalnych uczestników umowy, to każdy z tych czterech uczestników miałby tylko kontakt z dwoma sąsiadami. Nie ma potrzeby, aby kontrahenci po przekątnych kwadratu, mieli ze sobą kontakt.

Uczestnicy procesu to: ‘globalny usługobiorca’, globalny usługodawca’, lokalny usługobiorca’ i ‘lokalny usługodawca’.

Przykładem czterobiegunowego układu jest poniższa sytuacja.
Duża firma ubezpieczeniowa podpisuje jedną generalną umowę na świadczenie usług outsourcingowych z jedną firmą, o zasięgu globalnym, pokrywającym się z jej obszarem działania. Z kolei ta firma posiada ‘regionalnych podwykonawców’ i specjalistyczne firmy realizujące konkretne zlecenia w lokalnych oddziałach usługobiorcy. Po zakończeniu każdego zlecenia, powykonawcy regionalni rozliczają się tylko z firmą pośredniczącą, a ta okresowo rozlicza się z korporacją.

Program Service Support Carnegie dedykowany jest właśnie dla ‘regionalnych podwykonawców’ i sąsiadujących uczestników umowy.

Ponieważ kolejnym fundamentem umowy outsourcingowej jest dotrzymywanie terminu realizacji zlecenia, wszystkie funkcje tego programu są ukierunkowane na terminowość.

Rejestracja zgłoszenia zostają automatycznie uzupełnione o datę i godzinę planowanego zakończenia oraz DeadLine. W toku realizacji zlecenia kontrolowane są dni i godziny do zakończenia realizacji, sygnalizując kolorami zagrożone terminy.

SERVICE SUPPORT-CARNEGIE w dalszej kolejności wspomaga realizację i rozliczania zleceń, przepływ materiałów i urządzeń oraz przygotowując wszelkie dane dla rozliczeń finansowych w systemach ERP.
Program Service Support umożliwia również:

- drukowanie rewersów na sprzęt pozostawiany do naprawy w serwisie,
- drukowanie okresowych zestawień naprawianych (serwisowanych) urządzeń według nazwy klienta,
- prowadzenie ewidencji częstotliwości napraw tego samego urządzenia,
- bieżącą kontrolę stanu magazynu.
Umożliwia generowanie każdych dokumentów jakie są wymagane "w toku produkcji".
Wymagania
Program Service Support działa na platformie Windows. Umożliwia jednoczesną pracę dużej ilości użytkowników.
KONTAKT
Centrala: 32 720 95 48 E-mail: serwis@sekom.pl Tel: 32 720 94 82


PUPI Sekom Sp. z o.o. | ul. Barbary 21A/45 | 40-053 Katowice | Polska
Copyrights 2005 - 2007 PUPI SEKOM | Terms of use | Mapa strony |Projekt i wykonanie: Jacek Radosz